نحوه محاسبه و ثبت مالیات حقوق 1403 با تغییرات جدید در سامانه مالیاتی براساس قانون بودجه 1403

طبق تغییراتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ و به تبع آن در قانون بودجه ۱۴۰۳ ایجاد شد مالیات حقوق بر اساس مجموع درآمد حقوق بگیر از کارفرمای اصلی و از کارفرمای غیر اصلی محاسبه می‌شود.

در سال ۱۴۰۲ روال به این صورت بود که شما باید محاسبه مالیات را انجام می‌دادید لیست مالیات حقوق برای سامانه ارسال می‌کردید و طبق دستورالعملی که اعلام شده بود هر کارگاهی که زودتر اقدام به ارسال لیست مالیات حقوق میکرد محاسبه مالیات به صورت مجزا انجام می‌شد و یک فیلدی به عنوان تفاوت مالیات حقوق در پرونده مودی قرار می‌گرفت که به صورت ماهانه در هر ماه طی یک لیست جداگانه‌ای اعلام می‌شد این مورد مشکلی که ایجاد می‌کرد کارفرما لیستی که ارسال کرده بود و مالیاتی که بعد کسب کرده بود از پرسنل باید در ماه‌های بعد مبنا قرار می‌داد یا منتظر می‌ماند تا در پایان دوره یا در پایان سال این تفاوت‌ها را اعمال نماید.

سازمان مالیاتی طی تغییرات جدیدی که در سامانه مالیات بر حقوق برای سال ۱۴۰۳ اعمال کرده این فرایند را به صورت کاملاً متفاوت اعمال کرد به این صورت که تولید فایل الکترونیکی دستخوش تغییرات گسترده شده لیست پرسنل و لیست ریز مالیات حقوق با فرمت جدید و فیلدهای متفاوت قابل ارسال است.

مهم‌ترین نکته‌ای که در لیست مالیات حقوق جدید می‌توان مشاهده کرد اینکه دیگه مالیات حقوق توسط مودی اعلام نمیشود به این صورت که کافیه مودی لیستی از پرسنل با ریز مالیات حقوق به تفکیکی که در راهنمای تولید فایل آمده به سامانه ارسال نماید و اقدام به محاسبه مالیات می‌کند یعنی ما در لیست ارسالی مالیات متعلقه را اعلام نمی‌کنیم فقط لیست ریز حقوق و آیتم‌هایی که معافیت‌ها هستند یا از درآمد مشمول مالیات باید حذف شوند اعلام میشود و بعد از محاسبه مالیات طی دوره زمانی که ظاهرا تا ۲۴ ساعت شاید طول بکشد سامانه اقدام به محاسبه آنلاین مالیات حقوق بر اساس مجموع درآمدهای شخص از کارفرماهای دیگه می‌کند و مالیات متعلقه را اعلام می‌کند و مودی مورد نظر باید با تایید نهایی لیست اقدام به پرداخت قبض مالیات کند و مالیاتی که سامانهاعلام کرده را در دفاتر از پرسنل کسر نماید.

 

راهنمای تصویری نحوه ثبت درآمد مشمول و معافیت ها در لیست مالیات حقوق

 

 

 

قانون بودجه 1403 - تبصره 15 بند ث-

در سال ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، ‌حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که ‌‌به‌صورت نقدی و غیرنقدی‏، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا ‌غیر‌دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به‌شرح زیر است:

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک‌میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به‌شرح زیر می‌باشد:

۱- ۲-  نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، ده‌ درصد (۱۰%)

۲- ۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، پانزده‌ درصد (۱۵%)

۳- ۲-  نسبت به مازاد سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، بیست ‌درصد (۲۰%)

۴- ۲- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون(۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال به بالا، سی‌درصد (۳۰%)

تمامی افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند. اعضای هیأت ‌علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم هستند. ضمناً مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۷ است.

۳- برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت‌کنندگان حقوق قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرست موضوع ماده (۸۶) قانون مالیات-های مستقیم را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان مهلت مقرر در ماده (۸۶) قانون مذکور، پرداخت‌کننده حقوق باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، در حکم انجام تکالیف موضوع ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، از حیث تسلیم فهرست، محاسبه و کسر مالیات متعلق می‌باشد.

۴- مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم نباشند، نیز جاری است.

 

 

برای فهم بهتر مفهوم محاسبه مالیات از مجموع درآمد نیز طی یک مثال توضیح داده شد:

 

در ویدئوی زیر تغییرات مربوط به لیست مالیات حقوق 1403 توضیح داده شده است :

 

ارسال لیست مالیات حقوق 1403 با مثال عملی 

 

همچنین در ویدئوی زیر نحوه محاسبه مالیات براساس مجموع درآمد از کارفرمای اصلی و غیر اصلی و بصورت سالانه توضیح داده شد:

 

📥 دانلود فایل اکسل محاسبه تستی  #مالیات_حقوق سال 1403

📥 دانلود راهنمای تولید فایل الکترونیکی مالیات بر درآمد حقوق نسخه 1.7.0.0 

📥 دانلود نسخه نهایی نرم افزار Salary طبق آخرین تغییرات