شبکه آموزش سامانه مودیان

آموزش سامانه مودیان از دریافت کلید تا ارسال صورتحساب

در این ویدئو بصورت واقعی آموزش سامانه مودیان از دریافت کلید تا ارسال صورتحساب توضیح داده شده است

 

تغییرات مهم و کاربردی سامانه مودیان 

تغییرات کاربردی سامانه مودیان در آخرین نگارش به شرح ذیل انجام شده که در ویدئو توضیح و نمایش داده شده است:

- امکان دریافت شناسه یکتا با کلید عمومی و گواهی امضا

- امکان چاپ صورتحساب - امکان ثبت پرداخت های مربوط به صورتحساب

- امکان ثبت اطلاعات قرارداد پیمانکاری و حق العمل کاری

- امکان دریافت خروجی اکسل از صورتحساب خرید و فروش

- امکان جستجوی پیشرفته براساس دوره مالیاتی و ...

 
 

خلاصه عملیات سامانه مودیان

1- دریافت کلید عمومی ، کلید خصوصی ، کلید CSR

2- دریافت شناسه یکتای مالیاتی از طریق سامانه

۳- درخواست گواهی امضای الکترونیک از طریق سامانه gica.ir که در این مرحله مدارکی مانند تصویر کارت ملی و آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات و معرفی نامه نماینده شرکت باید بارگذاری و بعد از مراحل ثبت نام و پرداخت کد رهگیری دریافت و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی گواهی تایید می‌شود. ️

نکته : ارسال توسط نرم افزار واسط راه حلی هست که بزودی مشکل حسابدارانی که نرم افزار حسابداری متصل به سامانه ندارند را حل می‌کند.

متحرک سازی : ایلیا عموزاد خلیلی از گروه نیک لاین 

 

 

مراحل اصلی ثبت نام در سامانه مودیان

۱- دریافت کلید عمومی / کلید خصوصی / کلید CSR

2- دریافت شناسه یکتای مالیاتی از طریق سامانه my.tax.gov.ir قسمت کارپوشه از منوی سمت راست

۳- درخواست گواهی امضای الکترونیک از طریق سامانه gica.ir که در این مرحله مدارکی مانند تصویر کارت ملی و آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات و معرفی نامه نماینده شرکت باید بارگذاری و بعد از مراحل ثبت نام و پرداخت کد رهگیری دریافت و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی گواهی تایید می‌شود. ️

نکته اول : در مرحله تهیه کلید عمومی روش Openssl مقداری پیچیدگی دارد و توصیه میگردد از روش CSR که نیاز به توکن سخت افزاری نیست اقدام گردد. ️

نکته دوم : اگر نرم افزار حسابداری شما امکان ارتباط با سامانه فراهم نکرده است یا از نرم افزار واسط استفاده نمیکنید میتوانید شرکت معتمد را انتخاب کنید و بعد از ایجاد این امکان شناسه یکتای جدید دریافت نمایید.

 

 

جستجو و فیلتر شناسه کالا و خدمات در سامانه مودیان

چگونه شناسه کالا و خدمات را انتخاب و معادلسازی کنم؟

 
 

نحوه دریافت شناسه خدمت سامانه مودیان و اصلاح فرمت اکسل

نحوه دریافت شناسه کالا و فیلترکذاری قبلا آموزش دادم خیلی از همکاران مشکل در دریافت فایل به فرمت اکسل داشتند که نحوه رفع مشکل توضبح دادم

سایت دریافت شناسه کالا و خدمت : Stuffid.tax.gov.ir

 

 

اطلاعات ضروری برای انواع صورتحساب الکترونیکی

یکی از موارد مهم کاربران در مورد سامانه مودیان این هست که برای ثبت اطلاعات خریدار در انواع صورتحساب چه اطلاعاتی ضروری هست و چرا برخی از فاکتور ها در کارپوشه خریدار قرار نمیگیرد. در این ویدئو با توجه به دستورالعمل نهایی و با توجه به محدودیت های فعلی سامانه توضیح کامل داده شده است.

 
 
 

تغییرات مهم و کاربردی سامانه مودیان

تغییرات کاربردی سامانه مودیان در آخرین نگارش به شرح ذیل انجام شده که در ویدئو توضیح و نمایش داده شده است:

- امکان دریافت شناسه یکتا با کلید عمومی و گواهی امضا

- امکان چاپ صورتحساب - امکان ثبت پرداخت های مربوط به صورتحساب

- امکان ثبت اطلاعات قرارداد پیمانکاری و حق العمل کاری

- امکان دریافت خروجی اکسل از صورتحساب خرید و فروش

- امکان جستجوی پیشرفته براساس دوره مالیاتی و ...