نحوه درخواست پلمپ دفاتر قانونی با امضا الکترونیک

✅ برای پلمپ دفاتر سال جدید از پانزدهم آذرماه 1402 ملزم به امضای اسناد با استفاده از فرآیند امضای دیجیتال هست که بعد از درخواست پلمپ دفاتر باید طبق روالی که در آموزش آمده باید امضای اسناد صورت گیرد.

قبل از هر چیز از سامانه ثبت شرکتها قسمت پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی اقدام به درخواست پلمپ دفاتر تجاری طبق راهنمای زیر نمایید 

📥 راهنمای پرداخت و  امضا الکترونیک در سامانه ثبت شرکتها و  موسسات غیرتجاری  

بعد از نهایی شدن درخواست طبق ویدئوی زیر اقدام به امضای سند درخواست پلمپ دفاتر نمایید

 

📥 دانلود نرم افزار دستینه 

📥 دانلود اپلیکیشن کلید ثبت برای گوشی هوشمند