جدول دستمزد کارگران 1403 تعیین شد

جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر کار و همچنین نمایندگان جامعه کارفرمایی و کارگری برای تعیین حداقل دستمزد سال 1403 روز دوشنبه 28 اسفند 1402 برگزار شد.

در این جلسه حداقل دستمزد کارگران برای سال 1403 به شرح ذیل تصویب گردید :

- حداقل مزد روزانه 2.388.728 ریال معادل 71.661.840 ماهانه

- حق خواروبار 14.000.000 ریال ماهانه

- حق مسکن 9.000.000 ریال ماهانه

- حق اولاد 7.166.184 ریال ماهانه

- حق تاهل 5.000.000 ریال ماهانه

 

 

 

قابل توجه اینکه مبلغ حق مسکن بدون تغییر نسبت به سال قبل باقی ماند ولی آیتم جدیدی تحت عنوان حق تاهل به مبلغ 5.000.000 ریال برای کارگران زن و مرد متاهل از ابتدای سال 1403 قابل پرداخت میباشد.

 

در جدول زیر نیز برای کارگرانی که سابقه کار و حق اولاد ندارند و بعبارتی حداقل بگیر هستند جدول حداقل بیمه ای که مورد قبول سازمان تامین اجتماعی میباشد لحاظ گردیده است.

 

 دانلود بخشنامه دستمزد 1403 توسط وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی به همراه دستورالعمل اجرای سایر سطوح مزدی

 دانلود فایل اکسل محاسبه دستمزد سایر سطوح مزدی از سال 1380 تا 1403 و محاسبه مالیات حقوق و عیدی 1403

 

 

لینک جدول دستمزد کارگران سالانه

 

لینک محاسبه آنلاین مالیات حقوق