تمدید مهلت ارسال معاملات فصلی پاییز 1402

 

با توجه به اختلالات شدید در سامانه معاملات فصلی مخصوصا در روز یکشنبه 15 بهمن ماه و جهت رفاه حال مودیان ، ارسال گزارش معاملات فصلی تا پایان روز دوشنبه مورخه 30 بهمن 1402 تمدید گردید.