بسته های آموزشی فعال

event
1400/06/02

حداقل مزد ، پایه سنوات و سایر سطوح مزدی

در این ویدئو بصورت کامل و با مثال نحوه محاسبه حداقل مزد وپایه سنوات و سایر سطوح مزدی آموزش داده شده است

  • گروه
  • حقوق و دستمزد
  • ُساعت برگزاری
  • 15
  • هزینه
  • 68,000 تومان
خرید بسته آموزشی