بسته های آموزشی فعال

event
1403/03/07

کارگاه آموزشی تهیه و تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

کارگاه آموزشی تهیه و تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی با رویکرد استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی بر اساس پروژه واقعی به همراه پنل پرسش و پاسخ با ارائه مشترک مدرسین متخصص حوزه مالی و مالیاتی مدرسین دوره : ایمان گنجی ( بررسی صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی ) سعید غلامی ( نکات قابل توجه رسیدگی مالیاتی در اظهارنامه ) علیرضا فاتحی ( نکات قابل توجه در حسابرسی و ارتباط جداول اظهارنامه ) امیر عموزاد خلیلی ( نکات کنترلی سامانه های مالیاتی با اظهارنامه )

  • گروه
  • مالیاتی
  • ُساعت برگزاری
  • 330
  • هزینه
  • 250,000 تومان
خرید بسته آموزشی