بسته های آموزشی فعال

event
1399/10/30

پکیج کامل آموزشی حقوق و دستمزد

بسته کامل آموزش آیتمهای حقوق و دستمزد / محاسبات اضافه کاری / نوبت کاری / تعطیل کاری / مالیات حقوق و ...

  • گروه
  • حقوق و دستمزد
  • ُساعت برگزاری
  • 240
  • هزینه
  • 490,000 تومان
خرید بسته آموزشی