بسته های آموزشی فعال

event
1402/09/22

همایش روز حسابدار بهشهر با موضوع سامانه مودیان

همایش روز حسابدار در آذرماه 1402 با موضوع سامانه مودیان در دانشگاه آزاد واحد بهشهر برگزار گردید

  • گروه
  • مالیاتی
  • ُساعت برگزاری
  • 120
  • هزینه
  • تومان
خرید بسته آموزشی