بسته های آموزشی فعال

event
1402/01/23

وبینار آموزشی سامانه مودیان - رایگان

وبینار آموزشی بررسی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و اقدامات مربوط به ثبت نام و روش های ارسال صورتحساب و پاسخ به سوالات

  • گروه
  • مالیاتی
  • ُساعت برگزاری
  • 200
  • هزینه
  • تومان
خرید بسته آموزشی