جدول دستمزد کارگران سال 1402

جلسه شورای عالی کار با حضور وزاری تعاون و اقتصاد و همچنین نمایندگان جامعه کارفرمایی و کارگری برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ روز یکشنیه 28 اسفند 1401 برگزار شد.

در این جلسه که سومین جلسه شورای عالی کار بود حداقل دستمزد کارگران برای سال 1402 به شرح ذیل تصویب گردید :

- حداقل مزد روزانه 1,769,428 ریال معادل 53,082,840 ماهانه

- حق خواروبار 11.000.000 ریال ماهانه

- حق مسکن 9.000.000 ریال ماهانه

- حق اولاد 5.308.204 ریال ماهانه

 

 

قابل توجه اینکه مبلغ حق مسکن بعنوان مبلغ پیشنهادی بعد از تصویب هیات وزیران قانونی میگردد.

 

در جدول زیر نیز برای کارگرانی که سابقه کار و حق اولاد ندارند و بعبارتی حداقل بگیر هستند جدول حداقل بیمه ای که مورد قبول سازمان تامین اجتماعی میباشد لحاظ گردیده است.

 

 

 

 دانلود بخشنامه دستمزد 1402 توسط وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی به همراه دستورالعمل اجرای سایر سطوح مزدی

 دانلود فایل اکسل محاسبه دستمزد سایر سطوح مزدی از سال 1380 تا 1402 و محاسبه مالیات حقوق و عیدی 1402