نحوه محاسبه تفاوت لیست مالیات حقوق ۱۴۰۲

با توجه به موارد مهم در قانون بودجه  ۱۴۰۲ تغییرات مهمی در سامانه مالیات بر حقوق انجام شد بدینصورت که در پایان هر ماه بعد از ارسال لیست ، محاسبات سیستمی انجام و تفاوت محاسبات در گزارشی تحت عنوان تفاوت لیست پرداختی فعال میگردد که مبلغ بدهی باید ظرف ده روز پرداخت گردد. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه هنوز خیلی از حسابداران به روال محاسبه آشنا نیستند که در یک ویدئوی به نسبت طولانی توضیحات مرتبط و مفید داده شده است.

 

در ابتدا لازم هست به متن قانون بودجه 1402 توجه کنیم :

 

💠 بند و تبصره ۱۲ قانون بودجه 1402:

و- در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی ‌بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق­العاده‌ها، اضافه‌کار، ‌حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق­التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که ‌‌به‌صورت نقدی و غیرنقدی‏،   از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا ‌غیر‌دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به شرح عنوان شده مشمول معافیت ماده 84 میباشد.

 

در ادامه با یک مثال به بررسی مشکل میپردازم:

بعنوان نمونه فرض کنید آقای خلیلی در کارگاه الف که کارگاه اصلی میباشد مبلغ 200.000.000 ریال بعنوان درآمد مشمول مالیات بعد از کسر کسورات دریافت مینماید و در کارگاه ب و کارگاه ج که هر دو کارگاه غیر اصلی حقوق بگیر میباشند نیز درآمد حقوق مشمول مالیات بعد از کسر کسورات هر یک به مبلغ 100.000.000 ریال میباشد که نحوه محاسبه مالیات برای دو حالت به شرح زیر میباشد:

 

در تصویر فوق دو روش محاسبه مورد بررسی قرار گرفته است و همانطور که میبینیم مبلغ محاسبه شده با هم تفاوت زیادی دارد ولی بحثی که وجود دارد اینست که حسابدار کارگاه الف از میزان دریافتی حقوق بگیر در کارگاه ب و ج مطلع نیست و حتی اگر مطلع باشد نمیتواند اقدام به جمع آوری اطلاعات و محاسبات برون از کارگاه نماید و انتظار سازمان مالیاتی در انجام این تکلیف انتظار درستی نمیباشد و وقتی تکلیفی برعهده مودی گذاشته میشود باید روال اجرایی آن نیز قابل انجام باشد.

 

در راستای این بند قانون بودجه بخشنامه ای از سوی سازمان مالیاتی به شماره 200/1402/5 به تاریخ 1402/02/27 صادر شده که فایل پی داف بخشنامه از اینجا قابل دانلود میباشد.

 

در ویدئوی زیر بصورت کامل به بررسی این موضوع با مثال پرداخته شده است.