بسته های آموزشی فعال

event
1400/06/02

سند حسابداری حقوق و دستمزد

در این ویدئو با یک مثال بصورت کامل سند حسابداری مربوط به حقوق و دستمزد آموزش داده شد.

  • گروه
  • حقوق و دستمزد
  • ُساعت برگزاری
  • 4
  • هزینه
  • تومان
خرید بسته آموزشی