ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی
فرم ثبت همکاری با ما
اولیه

کدملی
موبایل
نام
نام خانوادگی
تاریخ تولد
جنسیت
وضعیت تاهل
نام پدر
شهر زندگی
آدرس
تحصیلات

سال اخذ دیپلم
رشته تحصیلی
دانشگاه
معدل کل
سال اخذ فوق دیپلم
رشته تحصیلی
دانشگاه
معدل کل
سال اخذ کارشناسی
رشته تحصیلی
دانشگاه
معدل کل
سال اخذ کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی
دانشگاه
معدل کل
سال اخذ دکترا
رشته تحصیلی
دانشگاه
معدل کل
سابقه ی کاری

شغل 1
شماره تماس
آدرس محل کار
شغل 2
شماره تماس
آدرس محل کار
شغل 3
شماره تماس
آدرس محل کار
مهارت ها

سایر موارد

نرم افزارهای مالی مسلط
نوع همکاری
توضیحات