ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی

نرم افزار حقوق و دستمزد شرکتی کارما - PAYK


امکانات نرم افزار حقوق دستمزد شرکتی کارما

1-   امکان تعریف اقلام حقوق و مزایا و بدهی و کسورات مطابق خواست کاربر وجود دارد. در این سیستم حتی کاربر می تواند جهت محاسبه هر یک از آیتم های فوق فرمول تعریف نماید.

2-    تمامی قسمتهای این سیستم توسط کاربر قابل تنظیم می باشد. کاربر به سهولت می تواند مشمول بیمه، مشمول مالیات، مشمول اضافه کار، جدول مالیاتی و ... را تنظیم نماید .

3-    در این سیستم می توان هر نوع استخدامی را می توان تعریف نمود.

4-  کاربر به سهولت می تواند همزمان  به اطلاعات ماهها و یا سالهای قبل دسترسی داشته باشد و گزارشات مربوطه را تهیه نماید.

5-     امکان تهیه فایل بانک از هر پرداختی ازجمله، حقوق، ماموریت و ... با فرمت بانکهای مختلف، ملی، ملت، صادرات، رفاه، ملت کارت، سیبا، سپهر صادرات و ... وجود دارد.

6-     امکان تهیه فایل تامین اجتماعی در این سیستم وجود دارد.

7- در این سیستم می توان هر نوع پرداختی را با استفاده از فرمول دلخواه و یا ورود مبالغ انجام داد.

8-  امکان ثبت و محاسبه ماموریت وجود دارد.

9-عملیات پرداخت مانده مرخصی و پرداخت عیدی وجود دارد.

10- گزارشات متعددی به صورت ثابت در سیستم موجود می باشد از جمله لیست بدهیها و وامها، لیست انواع پرداختی ها، لیست بیمه تامین اجتماعی و ... .11- کاربر می تواند برای هر نوع پرداختی خود فیش هایی به صورت ثابت و متغیر تهیه نماید و به پرسنل ارائه دهد.

12-    در این سیستم تهیه انواع گزارشات به سهولت امکانپذیر می باشد. کاربر می تواند مطابق خواست خود گزارشاتی را در چهار سطح گزارش ساده لیستی، گزارش تفکیکی، گزارش آماری (نماینده لیست) و گزارش نماینده تفکیکی در گزارشات متغیر تهیه نماید.

13-    در این سیستم می توان از تمامی لیستهای ساخته شده توسط کاربر، دیسکت بانک تهیه نمود.

14- گزارشات و لیست فرمها را می توان به فرمتهای TXT، Html، Excel،Word و . . . تبدیل نمود.

15- گزارشات متغیر را می توان به صورت نمودارهای خطی، میله ای و دایره ای نشان داد.

16-  امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت خودکار و توسط کاربر و امکان رایت آن بر روی CD  وجود دارد.

17- امکان تعریف کاربران به همراه رمز عبور و ثبت فعالیت کاربران و ورود و خروج آنها وجود دارد.

18-  این نرم افزار قابلیت شبکه شدن را نیز دارد.

19-کاربر به سهولت می تواند با استفاده از صفحه کلید و ماوس تمامی عملیات مربوطه را انجام دهد.