ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی

نرم افزار حسابداری مالی کارما - ACC


نرم افزار حسابداری مالی کارما

 • v  کاربر می تواند پارامترهای سیستم شامل تعداد ارقام حسابهای کل، معین، تفصیل و حسابهای تفصیل مجزا را به صورت دلخواه تنظیم نماید.
 •  v    سرفصل حساب ها را می توان در سطوح گروه کل، معین و تفصیل تعریف نمود.
 •  v    تعریف تفصیل های شناور در سه سطح 1، 2، 3
 •  v    مرور آبشاری حسابها بصورت انتخابی
 •  v    کنترل و مدیریت وضعیت چک ها و اسناد دریافتنی و پرداختنی به سهولت
 •  v    جستجو بر اساس ریز اسناد و تمامی آیتم های موجود در همه فرم های ورودی
 •  v    ذخیره اسناد به صورت موقت و برگردان اسناد حذف شده
 •  v    مشاهده لیست و گردش حساب های سال قبل بدون تغییر سال مالی
 •  v  انجام عملیاتی مربوط به حساب های بانکی شامل چاپ چک، گردش حساب های بانکی، مغایرت بانکها و راس گیری چک ها  
 •  v  کنترل اطلاعات اسناد و حساب ها توسط نرم افزار جهت جلوگیری از ورود اطلاعات مخدوش و اشکال دار صورت می گیرد. 
 •  v    ثبت کالا و صدور فاکتور فروش
 •  v    امکان بودجه ریزی و ثبت متمم بودجه ، گزارش عملکرد بودجه
 •  v    محاسبه استهلاک به صورت ماهیانه و سالیانه
 •  v    صدور اسناد موقت (سود و زیان)، سند افتتاحیه و سند اختتامیه
 •  v    امکان تهیه صورت سود و زیان و ترازنامه
 •  v    انواع گزارشات ثابت به شرح ذیل
 •  v    چاپ سند حسابداری بصورت موردی یا گروهی با شکل های مختلف (سطح کل و معین، سطح کل و تفصیل و ... )
 •  v    گزارش ترازها ( 2، 4، 6، 8 ستونی و تلفیقی)
 •  v    گزارش دفاتر ( کل، معین، تفصیل و دفتر روزنامه) گزارش حساب های تفصیل شناور ( مجزای 1، مجزای 2 و مجزای 3 )