ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی

نوبت کاری و شب کاری چطور قابل تشخیص هست؟

✍اگر کسی در طول هر ماه فقط یک نوبت شبکاری داشته باشد و بقیه نوبتهای وی صبح کار باشد و این اتفاق در طول همه 12 ماه سال بیفتد آیا نوبتکار است؟

✅ با توجه به ماده ۵۵ قانون کار ، کار نوبتی عبارت از کاری که در طول ماه گردش داشته باشد و به نحوی که نوبت های آن در صبح و عصر و شب واقع شود.
🔹از آنجا که در طول ماه فقط یک بار آن هم در شب واقع شده است ، نوبت کار تلقی نشده و کارگر موصوف فقط مستحق دریافت شبکاری موضوع ماده ۵۸ قانون کار به نسبت ساعت کار انجام شده در شب میگردد که معادل 35 درصد اضافه بر مزد میباشد.

 

 
 

پیام های خوانندگان :


دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *