ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی

چه مزایایی مشمول مالیات و مشمول بیمه نمیباشد؟

در محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل، آیتمهایی که باید در جمع مشمول بیمه و مالیات بیاید ، بعضی از آیتمهای حقوقی زیر را شامل نمیگردد:
مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست :
۱- بازخرید ایام مرخصی
۲-هزینه عائله مندی
۳- هزینه سفر و فوق العاده مأموریت
۴- عیدی و پاداش پایان سال
۵- مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری
۶- حق شیر
۷- پاداش نهضت سواد آموزی
۸- حق التضمین یا کسر صندوق
۹- خسارت اخراج و مزایای پایان کار
۱۰-پاداش افزایش تولید
 
مزایایی که مشمول مالیات نیست؟
۱- فوق العاده ماموریت در صورتیکه مرتبط با فعالیت شرکت و ۵۰ کیلومتر از محل اصلی شرکت دور و یا ناچار به توقف شبانه جهت انجام کار موقت باشد
۲- سنوات خدمت کارکنان
۳- بیمه سهم کارگر (در بخشنامه های قبلی دو هفتم بیمه سهم کارگر بود که طی بخشنامه جدید اصلاح شد)
۴- وجوه پرداختی بابت فوت ، بازنشستگی ، از کار افتادگی ، استعفای کارگر
۵- وجوه پرداختی بابت حقوق ایّام مرخصی استفاده نشده حقوق بگیران
۶- یک دوازدهم عیدی
۷- دو دوازدهم مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان
۸- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن
۹- پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته
۱۰- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
۱۱- صد درصد حقوق پرسنل شاغل در مناطق آزاد تجاری
موارد معاف از مالیات در حقوق و دستمزد (مالیات کسر نمی شود):
هزینه های درمانی پرسنل:
توجه: هزینه های درمانی قابل کسر توسط کارفرما نیست و حقوق بگیر باید به عنوان یک مؤدی حقیقی مطابق ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم درخواست استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات حقوقش را (در صورت وجود) کتباً مطالبه نماید.
توجه: مرجع اقدام درخصوص کسر هزینه های درمانی و مراقبت و توانبخشی معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج، پرداختی توسط حقوق بگیران بابت معالجه خود و افراد تحت تکفل آنان، اداره امور مالیاتی محل دریافت مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگیران می توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارائه نسخ اصلی گواهی و اسناد و مدارک تأیید شده مربوط به هزینه های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی ذیربط درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 137 را بنمایند. (استنباط شده از بند 4 بخشنامه شماره 19418/4385/211 مورخ 1383/11/07 سازمان امور مالیاتی کشور)
فوق العاده ماموریت: حق ماموریت باید بر اساس سطح قانونی آن محاسبه شود و مازاد آن غیر قابل قبول است.
سنوات خدمت و مرخصی هنگام بازنشستگی :
الف) اگر سنوات خدمت کارکنان در پایان مدت قرارداد پرداخت شود و کارمند با شرکت تسویه نماید، مشمول مالیات نمی شود.
ب) اگر پس از دریافت سنوات خدمت، کارمند در شرکت حضور داشته باشد مشول مالیات می گردد.
ج) کل بیمه سهم کارگر معاف است. ( قبلا طی بخشنامه شماره 19418/4385/211 مورخ 1383/11/07 سازمان امور مالیاتی کشوردو هفتم بیمه سهم کارگر معاف بود) 
 
 

موارد شامل مالیات در لیست حقوق و دستمزد:
به صورت خلاصه تمامی اجزاء حقوق به جز ماموریت شامل مالیات است و مبنای محاسبه براساس جدول مالیاتی اداره دارایی می باشد.
توجه: اگر شرکتی بن و خواربار را ماهیانه پرداخت نکند و کلیه مطالبات خواربار را یکجا و آخر هر سال تسویه کند در این صورت مالیات تعلق نمی گیرد.
توجه: بن وخواربار غیر نقدی تا 2 دوازدهم میزان معافیت سالانه حقوق معاف است و مازاد آن باید محاسبه و درجدول لحاظ شود. (به شرط پرداخت غیرنقدی)
توجه : در بخشنامه 200/99/58 سازمان مالیاتی بن خواروبار و حق مسکن از شمول ماده 82 و 83 خارج گردید و از تیرماه 87 مشمول مالیات نمیباشد.
توجه: بن و خواربار اگر به صورت نقدی پرداخت شود مشمول معافیت مالیاتی نمی شود.
توجه: مالیات عیدی همانند مالیات حقوق می باشد یعنی تا سقف خاصی معاف و از آن رقم به بعد مشمول مالیات طبق جدول مالیاتی می باشد.
 

📥 دانلود پکیج آموزش ویدئویی حقوق و دستمزد

🎥 ویدئوی این مطلب را ادامه ببینید 

 

 

 

بسته آموزشی حقوق و دستمزد نیک لاین

پیام های خوانندگان :


دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *