ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی

راهنمای تعیین نام شرکت

تعیین نام هرشخصیت حقوقی همراه با ثبت هر شرکت یا موسسه منوط به رعایت کلیه قوانین و دستورات مربوطه و عندالاقتضاء اخذ مجوزهای لازم و ارائه کلیه مدارک ثبت شرکت ممکن خواهد بود. … ادامه

خلاصه ای در مورد انواع شرکت ها

انواع شرکت ها در قانون تجارت به صورت کامل بیان شده است که موارد اصلی به صورت خلاصه در این مطلب آمده است : شرکت تضامنی / شرکت سهامی خاص / شرکت مسئولیت محدود / شرکت تعاونی / شرکت موسسه غیرتجاری … ادامه

انواع شرکتهای تجارتی

طبق تعاریف قانون تجارت هر شرکت برای انجام فعالیتهای تجارتی تعاریف و محدودیتهایی دارد که برای ثبت هر شرکت شرایطی وجود دارد که بصورت مفصل در قانون تجارت آمده است. در ادامه به معرفی انواع شرکتها میپردازیم. … ادامه

نحوه راس گیری چک ها

راس گیری چک عبارت است از پیدا کردن یک تاریخ واحد برای تعدادی چک با مبالغ و تاریخ های مختلف... … ادامه

در صورت گم شدن یا سرقت دفاتر قانونی چه کاری انجام دهیم؟

طبق ماده 13 آیین نامه تحریر دفاترقانونی در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود کلیه معاملات و سایر رویدادهای مـالـی و محـاسبـاتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل ، درآمد ها وهزینه و خرید و فروش دارائیهای قابل استهلاک باید در همان روز انجام ،حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد. … ادامه

مهمترین نکات پلمپ و اخذ دفاتر قانونی

طبق ماده ۶ قانون تجارت کلیه تجار مکلف اند رویدادهای مالی عملیات تجاری خود را در دفاتر قانونی روزنامه و کل ثبت کنند ، از اینرو طبق ماده ۱۱ قانون تجارت ، اخذ دفاتر قانونی می بایست توسط ادارات ثبت،مهر،امضاء و پلمپ شوند.طبق ماده ۶ قانون تجارت کلیه تجار مکلف اند رویدادهای مالی عملیات تجاری خود را در دفاتر قانونی روزنامه و کل ثبت کنند. … ادامه

مشاهده ی موارد بيشتر »