ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی

حق مسکن کارگران برای سال 1401 از ابتدای فروردین مبلغ 550 هزار تومان تصویب شد

هیئت وزیران در جلسه 1401/03/11 به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال 1401، ماهانه مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار (5.500.000) ریال تعیین می‌شود. … ادامه

سایر سطوح مزدی برای چه کارگرانی الزامی نیست؟

طبق بخشنامه جدید معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمده است : مطابق ماده 41 قانون کار و تبصره آن ، شورای عالی کار موظف است هر سال با لحاظ معیارهای قانونی میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید و کارفرمایان نیز مکلف هستند به هیچ کارگری (متناسب با ساعت کار وی) از حداقل مزد مصوب شورای مذکور ، کمتر پرداخت نکنند. بر اساس مفاد این ماده کارفرمایان در انعقاد و ادامه قراردادها و به گونه ای غیر مستقیم در غالب حالات انحلال رابطه کاری به رعایت آخرین حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار موظف هستند ولی این امر با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی، ملازمه ندارد!! … ادامه

مبنای محاسبه سنوات ، بر چه اساسی محاسبه میگردد؟

حق سنوات یا بعبارتی مزایای پایان خدمت یکی از مزایای اجباری است که کارفرما در هر حالت موظف به پرداخت آن به کارگر است. حق سنوات یا مزایای پایان خدمت مبلغی است که کارگر هنگام فراغت از کار از قبیل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و استعفا و… دریافت می‌کند و به ازای هر سال سابقه بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید . … ادامه

نحوه محاسبه شبکاری نگهبان

من در شرکت نگهبان هستم و ماهانه چند شب شیفت دارم شب کاری و اضافه کار چگونه محاسبه می شود؟ … ادامه

حق مسکن و حق خواروبار چیست و چگونه محاسبه میشود؟

حق مسکن و حق خواروبار ، از جمله مزایای رفاهی است که برای کارگران مشمول قانون کار در نظر گرفته شده است. مبلغ آن نیز ابتدای هر سال، توسط شورای عالی کار اعلام می‌شود. البته این مبلغ باید به تصویب هیئت وزیران نیز برسد. در ادامه به بیان چند نکته مهم در مورد این مزیت می پردازیم. … ادامه

سختی کار چیست و شامل چه کسانی می شود؟

برخی از مشاغل شرایط خاصی دارند که فشار کاری و آسیب‌های بیشتری را به کارگر وارد می‌کنند. آسیب‌هایی این مشاغل می‌تواند شامل آسیب‌های جسمی و روانی باشد. از مهم‌ترین آسیب‌های جسمی ناشی از مشاغل سخت ‌و زیان‌آور، می‌توان به آسیب‌های حرکتی، بروز مشکلات تنفسی، شنوایی و قلبی و عروقی اشاره کرد. در برخی موارد، آسیب‌ها تا حدی جدی هستند که ممکن است زمینه بروز مشکلاتی را برای کارگر، حتی قبل از بازنشستگی را فراهم کنند. در ادامه این مقاله با سختی کار و مشاغلی که مشمول آن می‌شوند، بیشتر آشنا خواهید شد. … ادامه

ساعت کار در قانون کار، اضافه‌کاری، تعطیل‌کاری و نوبت‌کاری

اضافه‌کاری، تعطیل‌کاری و نوبت‌کاری از مواردی است که تقریبا هر سال پس از اعلام درصد افزایش حقوق، ذهن کارگران و کارکنان مشمول قانون کار را به خود مشغول ‌می‌کند. در این مقاله ضمن توضیحی در مورد ساعت کار قانونی، به بررسی این موارد می‌پردازیم. … ادامه

مشاهده ی موارد بيشتر »