نیکان در یک نگاه


گروه نیکان، متشکل از نیروهای متخصص در زمینه ی نرم افزارهای مالی و خدمات حسابداری، مشغول به فعالیت می باشد. نظر به اینکه مهمترین مشکل در راه اندازی سیستم های نرم افزاری، عدم آموزش صحیح و پشتیبانی از طرف شرکت های فروشنده ی نرم افزار است، لذا این گروه آمادگی کامل دارد تا نیاز کسب و کار شما را در زمینه ی نرم افزارهای متخلف موجود در بازار مرتفع نماید.

گروه نیکان، بعنوان نماینده ی رسمی فروش و خدمات پس از فروش نرم افزارهای کارما ، محصول شرکت جادوی فکر، در شرق استان مازندران می باشد.

 

خدماتی که شرکت به مشتریان خود ارائه می دهد بشرح ذیل می باشد :

 

- بررسی و نیازسنجی ( نرم افزاری و حسابداری) کسب و کار شما

- پیشنهاد بهترین راه حل موجود برای خرید نرم افزار

- راه اندازی، آموزش و پشتیبانی نرم افزار

- بررسی فرآیندهای مالی کسب و کار

- معرفی نیروی حسابدار با نظارت مستقیم گروه نیکان

- مشاوره خدمات حسابداری و حسابرسی

- آموزش کاربردی به حسابداران و افراد جویای کار