ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی

آیا بیمه بیکاری کرونا از بیمه بیکاری عادی کسر می شود؟

✍️آیا بیمه بیکاری کرونا از بیمه بیکاری عادی کسر می شود؟

✅با استناد به تبصره 2 ماده 2 قانون بیمه بیکاری حوادث غیر مترقبه نیز مشمول همین قانون بیمه بیکاری هستند و مدت استفاده شده فعلی از کل مدت بیمه بیکاری کسر می شود.

پیام های خوانندگان :


دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *