ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی

انواع مجامع عمومی در شرکت ها

✍️ مجامع عمومی

✅ شرکت های سهامی داراي 3 رکن هستند:

1- مجامع
2- هیات مدیره
3- بازرسان

✅ نمونه تفکیک قدرت در شرکت
مجامع وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارند
هیات مدیره امر اجرائی را انجام می دهد
بازرسان امر نظارت را بعهده دارند

👈 حال بخواهیم این سه رکن را مقایسه کنیم با سه قوه
مجامع: پارلمان
هیات مدیره: قوه مجریه
بازرسان : قوه قضاییه

👌 اساسنامه به مانند قانون اساسی برای شرکت است وباید مجامع در قانونگذاری به آن توجه کنند و در چهارچوب آن قدم بردارند

سه مجمع داریم
1- مجمع عمومی مؤسس(برای تشکیل شرکت سهامی عام)
2- مجمع عمومی فوق العاده(برای انجام کارهای ضروری)
3- مجمع عمومی عادی(تصمیم گیری های شرکت)

#مجمع_عمومی_موسس
📝تشکیل مجمع عمومی در شرکت سهامی عام الزامی است ولی در شرکت سهامی خاص الزامی نیست

مجمع عمومی موسس فقط 1تشکیل می شود و پس از تشکیل شرکت این مجمع را دیگر نخواهیم داشت

👈 حدنصاب تشکیل این مجمع:
برای مرتبه اول حضور نصف +1 سرمایه (اکثریت عددی ملاک نیست) درصورت نرسیدن به نصاب ذکر شده دعوت می شوند برای مرتبه دوم حضور یک سوم سرمایه و اگر بازهم به نصاب نرسند دعوت می شوند برای مرتبه سومحضور یک سوم سرمایه
برای بار سوم به نصاب نرسد شرکت تشکیل نمی شود

✅ وظایف مجمع موسس
1- انتخاب اولین مدیران و بازرسان
2- بررسی اساسنامه (اصلاح و تصویب آن)
3- تعیین یک روزنامه کثیرالانتشار
4- بررسی آورده های شرکت

#مجامع_عمومی_عادی یا سالیانه

📝با تشکیل مجمع عمومی موسس و از بین رفتن آن این مجمع جای خود را به مجمع عمومی عادی می دهد

👈حد نصاب برای تشکیل این مجمع
مرتبه اول حضور بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند در صورت عدم تشکیل دعوت دوباره درمرتبه دوم حضور هر تعداد

✅ وظایف مجمع عمومی عادی
1- تصویب ترازنامه وحساب سود و زیان
2- بحث درمورد خط مشی شرکت
3- استماع گزارش و پیشنهادات هیات مدیره و بازرسان و تصمیم گیری درمورد آنها
4- تعیین حق الزحمه مدیران و بازرسان و انتخاب انها
5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

👈 دقت کنید اگر در مجمع عمومی موسس بر فرض مثال روزنامه مشخص نشود بعدها مجمع عمومی عادی مشخص میکند

#مجامع_عمومی_فوق_العاده

📝این مجمع درزمان خاصی تشکیل نمی شود برعکس مجمع عمومی عادی و برای امور مهم و کلیدی شرکت تشکیل می شود

حدنصاب تشکیل شدن:
برای مرتبه اول حضور بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند، درصورت نرسیدن به نصاب در مرتبه دوم حضور یک سوم سهامی که حق رأی دارند

✅ وظایف مجمع فوق العاده

1. هرگونه تغییر در اساسنامه
2. تغییرات در سرمایه شرکت
3. انحلال شرکت قبل از موعد

 

 

پیام های خوانندگان :


دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *