ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی

خلاصه ای در مورد انواع شرکت ها

شرکت تضامنی :

هر گاه دو یا چند نفر بخواهند یک فعالیت تجاری را شروع کنند که ضمانت بیشتری داشته باشد و یکی یا چند تن از شرکا کلیه مسئولیت ها و تعهدات شرکت را تضمین کند. شرکت خود را به صورت تضامنی ثبت می کنند.
بعبارتی در شرکت های تضامنی همه سهامداران به یک اندازه و بصورت کامل در ثبال تعهدات شرکت مسئول هستند.
اصولا افراد به دلیل مسئولیت زیاد تمایل به ثبت شرکت تضامنی ندارند مگر اینکه به خاطر نوع فعالیتشان نهاد مربوطه آنها را ملزم به ثبت شرکت تضامنی کند. مانند شرکت تضامنی صرافی که برای اخذ مجوز از بانک مرکزی ملزم به ثبت چنین شرکتی می باشند.

در نام شرکت تضامنی باید عبارت “شرکت تضامنی” و حداقل نام یکی از شرکا قید شود.

حداقل میزان سرمایه برای ثبت شرکت تضامنی یک میلیون ریال است.

 

سهامی خاص :

هر گاه چند نفر بخواهند یک شرکت تشکیل دهند. که در آن هر یک از شرکا به میزان سرمایه خود مسئولیت داشته باشند. باید یک شرکت سهامی خاص به ثبت برسانند.

 شرکت سهامی خاص از حداقل ۳ سهامدار و ۲ بازرس تشکیل می شود. که در آن سرمایه به سهام تبدیل می شود. و هر یک از سهامداران به میزان سهام خود مسئولیت و تعهد دارند.

نکته ۱ : در نام شرکت سهامی خاص حتما باید قبل یا بعد از اسم شرکت عنوان “سهامی خاص” ذکر شود.

نکته ۲ : به هیچ عنوان نباید بازرسان با سهامداران نسبت فامیلی داشته باشند.

نکته ۳ : باید ۳۵% از میزان سرمایه شرکت در یکی از بانکها در حسابی به نام شرکت بلوکه شود و این وجه پس از ثبت شرکت قابل برداشت می باشد.

نکته ۴ : حداقل سرمایه برای شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد.

 

مسئولیت محدود :

چنانچه دو یا چند نفر بخواهند شرکتی تاسیس کنند که بار مسئولیتی زیاد برای آنها نداشته باشد. باید شرکت خود را با مسئولیت محدود به ثبت برسانند.

در شرکت با مسئولیت محدود هر یک از شرکا تا میزان سرمایه خود در قروض و تعهدات شرکت متعهد می شود.در اسم شرکت باید عبارت “با مسئولیت محدود” حتما ذکر شود و در ضمن نباید اسم هیچ یک از شرکا نام برده شود.

 

شرکت تعاونی :

انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت(ازنظرقانون)
شرکت های تعاونی باتوجه به اهداف ووظایفی که دارندبه انواع مختلفی تقسیم می شوند. به استنادماده ۲۶ و ۲۷ قانون بخش تعاو نی اقتصادجمهوری اسلامی ایران ‚ شرکت های تعاونی به دو دسته عمده تقسیم می شوند .
۱ ـ شرکت تعاونی تولیدی :
شرکتی است که به منظور اشتغال در امور مربوط به کشاورزی ‚ دامداری ‚ دامپروری ‚ پرورش و صید ماهی ‚ شیلات صنعت ‚ معدن ‚ عمران شهری ‚ روستائی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نماید و یک واحد تولیدی را تشکیل می دهند .
۲ـ شرکت تعاونی توزیعی :
عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظورکاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند و در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا ‚ مسکن‚ خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می نمایند .
آن دسته از شرکتهای تعاونی که فعالیت آنان تواماَ تولیدی و توزیعی باشد را شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی نامند.
انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت :
۱ ـ شرکت تعاونی عام
شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد ( تعداد اعضاء در این تعاونیها حداقل ۵۰۰ نفر و براساس نوع تعاونی که وزارت تعاون تعیین کرده مشخص می شود .وبایستی سهام آن رابه عموم مردم عرضه نمایند .
۲ ـ شرکت تعاونی خاص
شرکتی است که عضویت درآن برای گروهی خاص مانند کارگران ‘ دانشجویان ‘ کشاورزان ‘ زنان ‘ پزشکان ‘ وکلای دادگستری ‘ اعضاء هر صنف و مشاغل خاص و نظایر اینها با رعایت شرایط آزاد تعیین می شود و درنتیجه سهام آن فقط به افراد واجد شرایط واگذار می شود.
انواع گرایش های شرکت تعاونی در ایران :
کشاورزی – صنعتی – معدنی – خدماتی – مسکن – فرش دستباف – تامین کننده نیاز تولید کنندگان – تامین کننده نیاز مصرف کنندگان اعتبار – حمل و نقل – تولیدی_توزیعی – تامین نیاز صنوف خدماتی – مصرف آموزشگاهی – عمرانی
شرایط عضویت در شرکتهای تعاونی :
اول : قبل از هر چیز باید تعداد شما حداقل ۷ نفر باشد و شرایط قانونی زیر را برای عضویت در شرکتهای تعاونی داشته باشید .
۱ ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲ ـ نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر
۳ ـ خرید حداقل سهام در اساسنامه
۴ ـ درخواست کتبی برای عضو یت در تعاونی
۵ ـ دادن تعهد برای رعایت مقررات تعاونی
۶ ـ در شرکتهای تعاونی مشابه عضو نباشد
دوم : هنگامی که تعداد شما به ۷ نفر یا بیشتر رسید ، دور هم جمع شده و جلسه تشکیل دهید, در جلسه از بین خودتان حداقل سه نفر را به عنوان هیئت موسس انتخاب کنید ، کار هیئت موسس انجام کارهای مربوط به تشکیل شرکت تعاونی است.
وظایف هیئت موسس عبارت است از :
الف ـ تهیه طرح و اساسنامه شرکت تعاونی: هیئت موسس در طرحی که تهیه می کند دلیل تشکیل تعاونی وهمینطور توجیه فنی ‚ اقتصادی ومالی را باید بنویسد ، تعداد و مشخصات همه داوطلبان عضو یت در تعاونی ها را تنظیم می کند . نحوه تامین سرمایه و امکانات لازم برای شروع فعالیتهای شرکت تعاونی مشخص می کند میزان سهم هر عضو را که باید برای تامین سرمایه شرکت تعاونی خریداری کند مشخص می کند ، نام یک بانک و یا صندوق تعاون را برای افتتاح حساب بانکی تعیین می نماید .
ب ـ دعوت از افرادی که شرایط لازم را برای عضو شدن در شرکت تعاونی را دارند
ج ـ برگزار کردن جلسه مجمع عمومی عادی

 

 موسسه غیرتجاری :

هر گاه چند شریک بخواهند برای فعالیت غیر تجاری خود نظیر فعالیتهای خدماتی و مشاوره ای شرکتی را ثبت کنند. باید به عنوان موسسه غیر تجاری به ثبت برسانند.

در واقع موسسات غیر تجاری به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته اول : موسسات غیر تجاری که هدف اصلی آنها جذب منافع مالی و تقسیم آن بین اعضاء نباشد. مثل موسسات خیریه

دسته دوم : موسسات غیر تجاری که منافع مالی را بین اعضای خود تقسیم می کنند. مثل موسسات علمی و فنی ، موسسات زبان و…

 

==============================

شرکت های سهامی داراي 3 رکن هستند:

1️⃣ مجامع
2️⃣هیات مدیره
3️⃣بازرسان

نمونه تفکیک قدرت در شرکت 👇🏼
مجامع وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارند
هیات مدیره امر اجرائی را انجام می دهد
بازرسان امر نظارت را بعهده دارند
حال بخواهیم این سه رکن را مقایسه کنیم با سه قوه
مجامع👈🏾پارلمان
هیات مدیره👈🏾قوه مجریه
بازرسان 👈🏾قوه قضاییه

اساسنامه به مانند قانون اساسی برای شرکت است وباید مجامع در قانونگذاری به آن توجه کنند و در چهارچوب آن قدم بردارند

 سه مجمع داریم👇🏼

1️⃣ مجمع عمومی مؤسس(برای تشکیل شرکت سهامی عام)
2️⃣مجمع عمومی فوق العاده(برای انجام کارهای ضروری)
3️⃣مجمع عمومی عادی(تصمیم گیری های شرکت)

مجمع عمومی موسس : 

 تشکیل مجمع عمومی در شرکت سهامی عام الزامی است ولی در شرکت سهامی خاص الزامی نیست

مجمع عمومی موسس فقط 1تشکیل می شود و پس از تشکیل شرکت این مجمع را دیگر نخواهیم داشت

حدنصاب تشکیل این مجمع :

برای مرتبه اول 👈🏾حضور نصب +1سرمایه(اکثریت عددی ملاک نیس) درصورت نرسیدن به نصاب ذکر شده دعوت می شوند برای مرتبه دوم👈🏾حضور یک سوم سرمایه و اگر بازهم به نصاب نرسند دعوت می شوند برای مرتبه سوم👈🏾حضور یک سوم سرمایه

برای بار سوم به نصاب نرسد👈🏾شرکت تشکیل نمی شود

وظایف این مجمع(موسس)👇🏼

1️⃣ انتخاب اولین مدیران و بازرسان
2️⃣بررسی اساسنامه (اصلاح و تصویب آن)
3️⃣تعیین یک روزنامه کثیرالانتشار
4️⃣بررسی آورده های شرکت

مجامع عمومی عادی یا سالیانه :

با تشکیل مجمع عمومی موسس و از بین رفتن آن این مجمع جای خود را به مجمع عمومی عادی می دهد

حد نصاب برای تشکیل این مجمع :

مرتبه اول👈🏾حضور بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند در صورت عدم تشکیل دعوت دوباره درمرتبه دوم👈🏾 حضور هر تعداد

وظایف این مجمع 👇🏼

1️⃣ تصویب ترازنامه وحساب سود و زیان
2️⃣بحث درمورد خط مشی شرکت
3️⃣استماع گزارش و پیشنهادات هیات مدیره و بازرسان و تصمیم گیری درمورد آنها
4️⃣تعیین حق الزحمه مدیران و بازرسان و انتخاب انها
5️⃣تعیین روزنامه کثیرالانتشار

دقت کنید اگر در مجمع عمومی موسس بر فرض مثال روزنامه مشخص نشود بعدها مجمع عمومی عادی مشخص میکند

مجامع عمومی فوق العاده :

این مجمع درزمان خاصی تشکیل نمی شود برعکس مجمع عمومی عادی و برای امور مهم و کلیدی شرکت تشکیل می شود

حد نصاب تشکیل شدن:
برای مرتبه اول 👈🏾حضور بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند، درصورت نرسیدن به نصاب در مرتبه دوم👈🏾حضور یک سوم سهامی که حق رأی دارند

وظایف این مجمع

1. هرگونه تغییر در اساسنامه
2. تغییرات در سرمایه شرکت
3. انحلال شرکت قبل از موعد

پیام های خوانندگان :


دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *