ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی

تاثیر کرونا بر حقوق و مزایای کارگر در مدت تعطیلی کارگاه

متاسفانه با شیوع کرونا به طور مستقیم تاثیر بر حقوق و مزایای کارگر گذاشته است. بنابراین دولت برای کاهش تماس های انسانی فعالیت برخی دستگاه ها و مراکز دولتی و غیردولتی را یا تعطیل و یا دورکار کرده و یا کاهش داد. دستگاه های دولتی و مراکزی که دولتی هستند از لحاظ حقوق و مزایای کارکنان مشکلی دولت به ایام تعطیلی و یا دورکاری جبران خواهد کرد. ولی برخی کارگاه های تعطیل شده مشمول قانون کار بوده و کارفرمای خصوصی دارند که هنوز کارفرمایان و کارگران این کارگاه ها از تکالیف قانونی خود در این خصوص آگاهی کامل ندارند و با تمام جوانب تاثیر کرونا بر حقوق و مزایای کارگر آشنایی ندارند. … ادامه

نحوه بستن سال مالی و حسابهای موقت نرم افزار حسابداری

یکی از وظایف مهم حسابداران، انجام عملیات پایان دوره (سال) مالی است. دلیل بستن سال مالی در حسابداری، محاسبه سود و زیان و مقایسه عملکرد سنواتی شرکتها می باشد. همینطور گزارش های مربوط به درآمد، سود و زیان و محاسبه مالیات توسط وزارت دارایی، در دوره های یکساله محاسبه می شود. … ادامه

کارگران مبتلا به کرونا بیمه بیکاری می گیرند

کورش یزدان مدیرکل روابط کار و جبران خدمت گفت : کارگران اگر مبتلا به کرونا شوند چون دیگر شامل مرخصی استعلاجی نمی‌شوند، می‌توانند از صندوق تامین اجتماعی به عنوان بیمه بیکاری استفاده کنند. … ادامه

هر آنچه راجع به محاسبه عیدی باید بدانیم بهمراه فایل اکسل محاسبه عیدی

کليه کارفرمايان مکلفند به هر يک از کارگران خود به نسبت يک سال کار معادل شصت روز آخرين مزد به عنوان عيدي و پاداش بپردازند ، مبلغ پرداختي از اين بابت به هر يک از کارگران نبايستي از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانوني تجاوز کند ضمناً بر طبق تبصره يک ماده واحده مذکور مبلغ پرداختي به کارگراني که کمتر از يک سال در کارگاه کار کرده اند بايد به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ايام کارکرد در سال محاسبه گردد ، مبلغ پرداختي از اين بابت براي هر ماه نبايد از يک دوازدهم سقف تعيين شده موضوع ماده واحده اين قانون تجاوز نمايد … ادامه

جدول مالیات حقوق سال 99 و سقف معافیت مالیاتی

براساس آنچه در مجلس به تصویب رسید، حقوق و درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی تا سقف ماهانه 3 میلیون از پرداخت مالیات معاف شد. این معافیت مربوط به «حقوق»، «مزایا» و «کارانه» کارکنان دولتی و غیر‌دولتی است. … ادامه

مشاهده ی موارد بيشتر »