ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی

تاثیر کرونا بر حقوق و مزایای کارگر در مدت تعطیلی کارگاه

متاسفانه با شیوع کرونا به طور مستقیم تاثیر بر حقوق و مزایای کارگر گذاشته است. بنابراین دولت برای کاهش تماس های انسانی فعالیت برخی دستگاه ها و مراکز دولتی و غیردولتی را یا تعطیل و یا دورکار کرده و یا کاهش داد. دستگاه های دولتی و مراکزی که دولتی هستند از لحاظ حقوق و مزایای کارکنان مشکلی دولت به ایام تعطیلی و یا دورکاری جبران خواهد کرد. ولی برخی کارگاه های تعطیل شده مشمول قانون کار بوده و کارفرمای خصوصی دارند که هنوز کارفرمایان و کارگران این کارگاه ها از تکالیف قانونی خود در این خصوص آگاهی کامل ندارند و با تمام جوانب تاثیر کرونا بر حقوق و مزایای کارگر آشنایی ندارند. … ادامه

کارگران مبتلا به کرونا بیمه بیکاری می گیرند

کورش یزدان مدیرکل روابط کار و جبران خدمت گفت : کارگران اگر مبتلا به کرونا شوند چون دیگر شامل مرخصی استعلاجی نمی‌شوند، می‌توانند از صندوق تامین اجتماعی به عنوان بیمه بیکاری استفاده کنند. … ادامه

مشاهده ی موارد بيشتر »