ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی

نحوه محاسبه عیدی سال 99

نحوه محاسبه عیدی در سال 99 که بر اساس حداقل و حداکثر محاسبه خواهد شد محاسبه عیدی برای کارگران ساعتی ، فصلی و پاره وقت متفاوت است و با هر یک در این مطلب آشنا خواهید شد. … ادامه

تعیین دستمزد کارگران برای سال 99

دستمزد کارگران بعد از ساعت ها چانه زنی در شورای عالی کار در حالی افزایش یافت که نمایندگان کارگران حاضر در جلسه صورتجلسه را امضا نکردند و دولت و نماینده کارفرمایان دستمزد کارگران را با افزایش ۲۱ درصدی تعیین کردند. … ادامه

تاثیر کرونا بر حقوق و مزایای کارگر در مدت تعطیلی کارگاه

متاسفانه با شیوع کرونا به طور مستقیم تاثیر بر حقوق و مزایای کارگر گذاشته است. بنابراین دولت برای کاهش تماس های انسانی فعالیت برخی دستگاه ها و مراکز دولتی و غیردولتی را یا تعطیل و یا دورکار کرده و یا کاهش داد. دستگاه های دولتی و مراکزی که دولتی هستند از لحاظ حقوق و مزایای کارکنان مشکلی دولت به ایام تعطیلی و یا دورکاری جبران خواهد کرد. ولی برخی کارگاه های تعطیل شده مشمول قانون کار بوده و کارفرمای خصوصی دارند که هنوز کارفرمایان و کارگران این کارگاه ها از تکالیف قانونی خود در این خصوص آگاهی کامل ندارند و با تمام جوانب تاثیر کرونا بر حقوق و مزایای کارگر آشنایی ندارند. … ادامه

مشاهده ی موارد بيشتر »