ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی

تفاوت پایه سنوات و حق سنوات چیست؟

پایه سنوات و حق سنوات(مزایای پایان خدمت کارکنان)، تفاوت‌هایی دارند؛ ولی برخی از افراد این دو را باهم اشتباه می‌گیرند. ظاهراً این اشتباه ناشی از اشتراک واژه "سنوات" در هر دو عبارت است. احتمالاً شما نیز که این مقاله را ‌می‌خوانید، بخواهید تفاوت آن‌ها را بدانید.در ادامه این مقاله، تفاوت پایه سنوات و حق سنوات را توضیح داده و به چند نکته مهم در مورد این مزایا خواهیم پرداخت. … ادامه

مشاهده ی موارد بيشتر »