ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی

جدول مالیات حقوق سال 99 و سقف معافیت مالیاتی

براساس آنچه در مجلس به تصویب رسید، حقوق و درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی تا سقف ماهانه 3 میلیون از پرداخت مالیات معاف شد. این معافیت مربوط به «حقوق»، «مزایا» و «کارانه» کارکنان دولتی و غیر‌دولتی است. … ادامه

جدول مالیات حقوق سال 98 و سقف معافیت مالیاتی

براساس آنچه در مجلس به تصویب رسید، حقوق و درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی تا سقف ماهانه ۲ میلیون و۷۵۰ هزار تومان از پرداخت مالیات معاف شد. این معافیت مربوط به «حقوق»، «مزایا» و «کارانه» کارکنان دولتی و غیر‌دولتی است. … ادامه

دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع برای عملکرد سال ۱۳۹۶

با توجه به میزان معافیت مالیاتی سال ۹۶ برای صاحبان مشاغل به مبلغ ۱۸ میلیون تومان ، [ صرفنظر از تصریح به معافیت ماده ۸۴ در تبصره ی موردنظر ] مودیانی که میزان فروش کالا و خدمات آنان در سال ۹۶ تا ۱۰ برابر این مبلغ یعنی ۱۸۰ میلیون تومان باشد می توانند مطابق دستورالعمل صادره نسبت به تعیین مالیات عملکرد سال ۹۶ خود به صورت مقطوع اقدام نمایند . … ادامه

مشاهده ی موارد بيشتر »