ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی

اشتغال بکار پس از بازنشستگی و پرداخت حق بیمه ایام اشتغال منع قانونی ندارد

اشتغال بکار پس از بازنشستگی و پرداخت حق بیمه ایام اشتغال منع قانونی ندارد لیکن می بایست مراتب به اطلاع شعبه مربوطه رسیده تا از پرداخت مستمری در این ایام خودداری گردد . … ادامه

افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1397

در اجرای مواد 96 و 111 قانون تأمین اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 22‏‏/1‏‏/1397 شورایعالی کار و تصویب‌نامه شماره 17240‏/ت55354هـ مورخ 19‏/2‏/1397 هیات محترم وزیران، میزان افزایش مستمری و کمک های جنبی قابل پرداخت از ابتدای سال 1397 به شرح ذیل تعیین گردیده است که در این راستا توجه کلیه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می‌نماید: الف) افزايش مستمري‌ها (موضوع ماده 96 قانون تأمين اجتماعي ) ب) مبالغ حداقل مستمري قابل پرداخت در سال 1397 … ادامه

مشاهده ی موارد بيشتر »