ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی

فراخوان صاحبان ۱۵دسته از حرف و مشاغل مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش از ابتدای مهرماه ۱۳۹۸

براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، فراخوان صاحبان ۱۵دسته از حرف و مشاغل مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش از ابتدای مهرماه ۱۳۹۸ صورت گرفته است. … ادامه

نکاتی در مورد داروخانه مکانیزه

داروخانه ها بعنوان مرکز ارائه دهنده خدمات به بیماران و همچنین بعنوان مرکزی که فعالیت اقتصادی در آن صورت میگیرد از اهمیت زیادی برای استفاده از فناوری اطلاعات جهت سرویس دهی مناسبتر و مدیریت درست تر برخوردار می‌باشد. … ادامه

لزوم نصب صندوق فروشگاهی برای صاحبان مشاغل

صاحبان مشاغل جهت نصب که ازابتدای سال 1392 مشمول نصب صندوق فروش گردیده اند به منظور استفاده سالهای از بخشودگی مالیاتی به میزان 10 درصد مالیات ابرازی عملکرد و اجتناب از تعلق جرایم مالیاتی مقرر در تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه آن میبایست حداکثر تا پایان دی ماه سال 1396 نسبت به ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس https//tax.gov.ir مراجعه و ثبت نام نمایند. … ادامه

بارکدخوان ها به چه صورت کار می کنند؟

در یک داروخانه_مکانیزه نیاز به تجهیزات و نرم افزاری هست که بتواند نیازهای داروخانه را از سطح یک داروخانه در حد نسخه زنی به داروخانه_مکانیزه با مدیریت انبار و مالی ارتقاء دهد. برای رسیدن به این مرحله مقدماتی دارد که در ادامه مباحث به آن اشاره میکنیم در این مرحله به معرفی بارکد خوان میپردازیم. … ادامه

مشاهده ی موارد بيشتر »