ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی

دارايي ثابت و هزينه استهلاک

داراييهاي ثابت مانند اثاثه و منصوبات - ماشين الات وتجهيزات-وسائط نقليه وساختمان با گذشت مرور زمان فرسوده -از کار افتاده يا از مد افتاده ميشوند اين امر باعث ميشود صاحبان سرمايه متحمل هزينه تعويض -تعميرات ويا کاهش ارزش دارايي شوند به اين هزينه اصطلاحا هزينه استهلاک دارايي ثابت گويند.هزينه استهلاک معمولا ساليانه ودر پايان دوره مالي محاسبه ميشود. … ادامه

مشاهده ی موارد بيشتر »